Ceník:

Registrační poplatek (v každém kalendářním roce) 50,- Kč
- děti, studenti, důchodci 20,- Kč
Poplatky za upomínky: -
1. upomínka - neposílá se poštou 10,- Kč
2. upomínka 25,- Kč
3. upomínka 40,- Kč
4. upomínka 60,- Kč
+ poplatek z prodlení za každý půjčený svazek a překročenou                výpůjční dobu 2,- Kč
Poplatky z prodlení jsou účtovány i bez zaslání upomínky -
Ztráta vypůjčeného dokumentu: -
- kniha - pořizovací cena + poplatek za zpracování 20,- Kč
- časopis - pouze pořizovací cena -
Ostatní poplatky: -
Zaslání zamluvenky 20,- Kč
Poškození čárového kódu 20,- Kč
Poškození obalu 5,- Kč
Obstarání dokumentu prostřednictvím MVS - 1 ks 100,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba -

 

< zpět